FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
SØG

Demens SydTil Region SyddanmarkTil forsiden


Samarbejdsaftalen på demensområdet

Samarbejdsaftalen på demensområdet

Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region Syddanmark er en aftale mellem den regionale demensindsats, Praksisudvalget og regionens 22 kommuner.

Formålet med aftalen er at beskrive ansvarsområder og sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark for dermed at sikre regionens borgere med demens eller demenssymptomer gode og sammenhængende forløb.

Aftalen skal endvidere medvirke til at sikre, at demensudredning og
-behandling i Region Syddanmark foregår efter de seneste anbefalinger for området.

I menuen til venstre kan du læse mere om de vigtigste elementer i samarbejdsaftalen.

Læs mere
Der er udarbejdet en lille folder, der beskriver opgavefordelingen mellem den praktiserende læge, kommunen, den lokale regionale demensenhed og de øvrige sygehusafdelinger:

Samarbejde om demens

Hvis du ønsker at læse aftalen i sin fulde længde, kan du klikke på nedenstående link:

Samarbejdsaftale på demensområdet  (23 s. i pdf-format) 

 Flowdiagram - ansvarsfordeling henover et demensforløb

 

 


 


Siden er sidst opdateret 8-9-2011
Regional ITKontakt DemensSyd på e-mail: klavs.vedel@rsyd.dk